Spirala

TOČKA V PROSTORU

Načrtaj perspektivno sliko kompozicije sestavljene iz oglatih teles (prizme, volumni, kocke …). Podatki za posamezno
skupino so prikazani v shemi.
Nalogo se izdela po postopku z uporabo ravnil in šestila. Konstrukcija risbe (anatomija risbe) naj bo tanka in vidna, točke naj
bodo označene. Vidne robove oz. “rezultat” poudari.
Višina horizonta: skupina A: horizont je zgornji rob lista

ROTACIJA KVADROV

Nariši perspektivno sliko kompozicije vsaj 15 kvadrov. Podatki so določeni v navodilih. Kvadri se dotikajo v točki B.
Nalogo se izdela po postopku z uporabo ravnil in šestila. Konstrukcija risbe (anatomija risbe) naj bo tanka in vidna, točke naj
bodo označene. Vidne robove oz. »rezultat« poudari.
Distanca: skupina A: 22 cm_Višina: skupina A: 7 cm
Višina prvega kvadra naj bo a, potem vsakega dvigujete za a – višina prvega a, drugega 2a, tretjega 3a, četrtega 4a in tako
naprej. A skupina: α = 15 stopinj – kvader se osnovnice dotika v točki

SPIRALA PRIZEM

Nariši perspektivno risbo kompozicije sestavljene iz trikotnih prizem. Gre za motiv zavitih stopnic. Trikotne prizme se vrtijo okoli točke,
kjer se glavni žarek seka z ravnino π.
Po skupinah imate različne kote β med tlorisi prizm:
Skupina A: 20° – Skupini A postavita horizont na zgornji polovici lista. Višina vsake prizme je 1,5 cm.
Kompozicija volumnov naj bo zajeta po celem listu A3. List postavite vertikalno.
Nalogo se izdela po postopku z uporabo ravnil. Konstrukcija risbe (anatomija risbe) naj bo tanka in vidna, točke naj bodo označene.
Vidno oz. »rezultat« poudari. Višina horizonta: 8 cm ≥ h ≥ 12 cm, distanca: d ≥ 20 cm, rob stranice trikotnika v tlorisu a: 5 cm

icon-prev
icon-next