Gasilski dom in muzej gasilstva

Vanesa Garpova, Sofija Gligorova

mentor/-ica: izr. prof. Mihael Dešman, u.d.i.a.

demonstrator/-ka: Maja Cvelbar, abs.arh., Lucija Draginić, abs.arh.

asistent/-ka: Vlatka Ljubanović u.d.i.a

Prostovoljno gasilsko društvo Gornji Grad je bilo ustanovljeno leta 1883 z namenom zaščite svojih meščanov. Številne uspešne intervencije in dobro usposobljeni gasilci pričajo o njihovi vlogi v družbi, tako v mestnem kot tudi regijskem območju. Poleg dolge tradicije in uspešnosti ponosno hranijo tudi staro opremo in gasilske avtomobile.
V želji ohranjanja tradicije ter poklonu vsem gasilcem v Gornjem Gradu sva želeli oblikovati njihov nov dom ter muzej gasilstva, kjer lahko ljudem pokažejo vse dosežke. Na jugovzhodnem delu Gornjega Grada, z razgledom na kraj ter cerkev, sva zasnovali dva objekta, gasilski dom in muzej, ki tvorita skupni zunanji prostor za druženje in vadbo.
V projekt sva dodali simbol gasilstva – vadbeni stolp. Ker je društvo prostovoljno, je bila glavna ideja pri gasilskem domu, poleg operativnega dela, ustvariti občutek doma, toplo atmosfero, kjer bi se gasilci srečevali, učili, vadili in družili, tudi v času, ko ni intervencij.
Muzej s pogledom na kraj in cerkev ter razstavljeno gasilsko zgodovino je povezovalni člen med gasilci in krajem. Zunanji prostor med obema objektoma je oblikovan za vadbo gasilcev ter gasilske veselice in tekmovanja.

#stavbe za zaščito in varovanje #stavbe za kulturo in prireditve #javni prostor

icon-prev
icon-next