Jezik vzorcev Kamnika

študentje seminarja Zorc

mentor: doc. Mitja Zorc

asistentka: Klara Zalokar

demonstratorja: Maruša Turnšek in Tadej Urh

Vsak prostor zaznamujejo raznovrstni dejavniki, silnice in procesi, razmerja in odnosi. Čeprav se skozi  čas spreminjajo, pa se v prostoru dovolj ustalijo in plastijo v edinstvene in prepoznavne vzorce, ki jih je možno prepoznati in preučevati. Ter skozi njih razumeti kako nas prostor nagovarja v jeziku kraja. Vsaka odgovorna in kultivirana arhitektura pa je arhitektura dialoga. S krajani in krajem. Zato moramo jezika kraja razumeti in ga v njem nagovarjati. Pa čeprav je naša pripoved zelo osebna. In tudi če vanj vnesemo kakšno novo besedo.

S pomočjo strukture jezika vzorcev, ki je povzeta po metodi predstavljeni v delu A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction (Christopher Alexander, Sara Ishikawa, Murray Silvestrin, 1977), so bile prepoznane ključne prostorske značilnosti Kamnika, členjene glede na merilo: krajina, naselje, stavba, detajl. Vsak vzorec od skupaj šestdesetih je predstavljen z geslom, kratkim opisom, reprezentativno podobo in malo maketo, ki prepoznano značilnost prevede v abstrakten model. Sistematičen pristop, ki ga vzpostavlja metoda jezika vzorcev, je dovolj odprt, da so omogočeni tudi zelo osebni pogledi in interpretacije.

Zbirka vzorcev tvori besedišče jezika kraja, zbirko spoznanj in vedenj o prostoru Kamnika. Študijski projekti so bili v nadaljevanju razviti s pomočjo in v odnosu do jezika vzorcev.

#analiza

icon-prev
icon-next