Palača 2

Ana Frelih, Leon Božič, Ines Pusovnik

Mentor: prof. Tadej Glažar

Asistent: asist. Jure Henigsman

Podlaga za razvijanje koncepta posega v prostor je bila Dioklecijanova palača. V Splitu predstavlja zgodovinsko, kulturno in gospodarsko središče. Projekt se mora prostorsko umestiti ter zadovoljiti potrebe in izzive sodobne in prihodnje družbe. Koncept projekta je tako nova, sodobna palača, ki se sooči z vsemi omenjenimi izzivi – Palača #2.

Palača #2 se ozira na strukturo, površino in programsko zasnovo. Projekt zavrže vse, kar je neuporadno in prilagodi vsebino današnjemu času. Osnovni temelj je optimalna konstrukcija, katera lahko skozi čas zadržuje različen program. V našem promeru eksperimentiramo z vsemi znanji in načeli, po katerih naj bi se ljudje danes ravnali.

Vrt daje vtis kaotičnosti, kot protiutež obodu obzidja, ki jo obdaja in zajezuje v prostoru. Program se deli na 3 glavne teme – ENRGIJA, PREHRANA, ODPADKI. Ti so relevantni tako za to območje kot za današnji čas. Medsebojna povezanost centrov tvori celoto, ki predstavlja “obzidje”. Palača diha, ima svoj ritem, programi se prepletajo.

Primarna naloga projekta je revitalizacija degradiranega območja. Trenutno stanje obale je precej introvertirano, neprehodno območje. Z uveljavitvijo “Waterfronta” ob obodu vzpostavimo glavno komunikacijsko žilo, ki odpira možnost nizanja programov.

Projekt mora zadostiti tudi sodobnim ekološkim zahtevam tranjostnega razvoja, zato smo se ukvarjali s sistemi pridobivanja energije, ravnanja z odpadki in pridelavo hrano. Z identifikacijo trenutnih okoljskih problemov lahko nanje tudi ustrezno odgovorimo. Velik potencial smo opazili v naravnih virih, ki so na tem območju izjemno ugodni.

Palača #2 je tudi pragmatičen odgovor na situacijsko problematiko lokacije. Obstoječ prostor s stadionom Poljud namreč predstavlja jedro zabave in športa, ki ga dopolni in uravnoteži Palača #2 kot center agrikulture in sožitja z naravo. Oboje je namreč potrebno za harmonično delovanje sodobne družbe.

Projekt Palače #2, ki sledi temeljem trajnostnega razvoja, razrešuje tudi problematiko že obstoječih programov, katere ohrani in obudi.

#gradnja z lesom #krožna arhitektura in sobivanje

icon-prev
icon-next