Športni kompleks Šokat

mentor/-ica: izr. prof. Mihael Dešman, u.d.i.a.

demonstrator/-ka: Maja Cvelbar, abs.arh., Lucija Draginić, abs.arh.

asistent/-ka: Vlatka Ljubanović u.d.i.a

Lokacija športne dvorane in bazena se nahaja na severnem delu Gornjega Grada, območje na severni strani zamejuje strm iglasti gozd, proti južni strani pa potok Šokatnica. Enkratno južno lego na pobočju sva izkoristili z odpiranjem objekta proti razgledu in svetlobi. Kompleks sva razdelili na programa – športno dvorano in bazen – ki sta delno vkopana v teren in se s tem prilagajata reliefu. Vkopani del konstrukcije je iz armiranega betona, ostala konstrukcija pa je iz velikih lesenih lepljenih nosilcev, ki poudari tektoniko gradnje. Programoma sva dodali plesno dvorano, manjši wellness oddelek s savnami in jacuzziji ter notranji in zunanji gostinski lokal. Izkoristili sva naravno danost potoka in ustvarili biološko filtrirano zunanje kopališče, ki obiskovalcem ponuja enkratno doživetje plavanja v sonaravnem bazenu.

#stavbe za šport #rekreacijo in sprostitev #rekreacijske površine #gradnja z lesom

icon-prev
icon-next