Medicinski center zdravja

Monika Kobal, Danilo Silan

Mentor: prof. Jurij Sadar, u.d.i.a.

Asistentka: Ana Kreč, m.i.a.

Zaradi stihijskega prizidkarstva in slabega stanja stavbe na Vrazovem trgu 2 je bila smotrna odločitev zasnovati novo stavbo, ki bi vsaj delno ohranila spomin na obstoječi objekt. Vodilna ideja projekta je bila ustvariti pot preko lokacije v obliki poglobljenih amfiteatrov, ki se »spogledujejo« z obliko anatomskega amfiteatra. Tu bi se v okviru Medicinske fakultete lahko zvrstili razni dogodki. Amfiteatri so na določenih delih prekriti z rastlinjem, ki prispeva k sprostitvi uporabnika, ter njegovemu umiku od vsakdana širšega območja UKC bolnic. Na vzhodu, ob Roški cesti, se volumen dvigne na nivo prometnih povezav ter deluje, kot zvočna bariera. V pritličnih prostorih vzhodnega trakta je zasnovan raziskovalni inštitut z laboratoriji in instrumenti za preučevanje najnovejših izzivov v zdravstvu in medicini. Na južni strani pa je nameščen kongresni center z večjimi dvoranami za seje in prireditve. Ob negovalni bolnišnici sta v pritličju nameščena klicni center in šivalnica za potrebe MF ter UKC-ja. Programska zasnova v višjih nadstropjih je deljena na stanovanja v obliki t.i. »hospitela«, v katerih bi bili nastanjeni predvsem tisti, ki delujejo v zdravstvu. Pod šivalnico in klicnim centrom je lociran wellness, na vzhodnemu delu, pa se raziskovalni inštitut poglobi še etažo nižje.

#univerza v mestu #stavbe za strokovno izobraževanje #stavbe mešane rabe

icon-prev
icon-next