#12 Odločil sem se za vpis, kakšni so pogoji?

V Enoviti magistrski študijski program Arhitektura se lahko vpiše:
kdor je opravil maturo  /  kdor je opravil poklicno maturo v katerem koli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika oziroma tuji jezik, če je matematiko že opravil pri poklicni maturi  /  kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus sposobnosti za študij arhitekture.

Če bo prijavljenih več kandidatov, kot je vpisnih mest, so pogoji za vpis na študij arhitekture naslednji: uspeh pri preizkusu sposobnosti za študij arhitekture 75 % točk (preizkus likovne in prostorske nadarjenosti 37,5 %, razgovor s kandidatom 37,5 %)  +  splošni uspeh pri splošni maturi, oziroma pri zaključnem izpitu ali pri poklicni maturi 12,5 % točk  +  splošni uspeh v 3. in 4. letniku 12,5 % točk.

 

Na Prvostopenjski univerzitetni študijski program Urbanizem se lahko vpiše:
kdor je opravil maturo  /  kdor je opravil poklicno maturo v katerem koli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika oziroma tuji jezik, če je matematiko že opravil pri poklicni maturi  /  kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus posebne nadarjenosti za študij urbanizma.

Če bo prijavljenih več kandidatov, kot je vpisnih mest, so pogoji za vpis na študij urbanizma naslednji: uspeh pri preizkusu sposobnosti (80 %) točk  +  splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi oz. zaključnem izpitu (10 % točk)  +  splošni uspeh v 3. in 4. letniku (10 % točk).

icon-prev
icon-next