Stanovanje ali hiša?

Leon Rus

mentor/-ica: doc. dr. Ilka Čerpes, u.d.i.a.

konzultant/-ka: Mia Crnič, u.d.i.a.

demonstor/-ka: Zala Koleša dipl. arh. urb.

asistent/-ka: Aleksander Vujović, m.i.a.

Načrtoval sem enostanovanjske hiše v kombinaciji z večstanovanjski bloki, ki imajo v pritličju javni program, da bi stanovalcem zagotovili osnovne dejavnosti v neposredni bližini. Od severa proti jugu sem stavbni otok razdelil na tri dele; del ob Šmartinski cesti je namenjen večstanovanjskim blokom po vzoru blokov ob Aljaževi ulici v Ljubljani in nekaj zelenim površinam; sredinski del vključuje hiše z garažo iz Zajčevih Dvorov na Rudniku tip B in južni del, kjer že stojita dva obstoječa objekta, kamor sem umestil enostanovanjske hiše tipa A prav tako iz Zajčevih Dvorov. Od obstoječih objektov sem jih ločil s parkom, ki vključuje naprave za fitnes na prostem in otroško igrišče . Ideja projekta je, da se od prometne Šmartinske ceste proti Kavčičevi ulici znižujeta gostota in višina objektov zaradi hrupa in zagotavljanja osončenosti. V skladu s tem sem javne programe načrtoval v bližini Šmartinske ceste, a so vhodi obrnjeni proti mirnejšima stranskima cestama in ploščadi, da sem zagotovil mirnejši, a še vedno obljuden prostor. Gradbena linija je poravnana s sosednjim večjim objektom, na jugu pa so parcele poravnane z obstoječimi objekti. Višina objektov ob Šmartinski sledi višini več nadstropne sosednje stavbe. V notranjosti stavbnega otoka enostanovanjske hiše nakazujejo prehod do obstoječih enostanovanjskih hiš na jugu. Odmike od pritličnih stanovanj v večstanovanjskih objektih sem uredil z zelenico in živo mejo. Vhode v bloke ločuje od Šmartinske ceste dvojni drevored. Enostanovanjske hiše imajo zasebne parcele, vrtove in vhode. Z namenom umirjanja prometa sem prometne površine na Pokopališki cesti in Flajšmanovi ulici izravnal z nivojem pločnikov in peš poti, notranje dovozne ceste pa sem tlakoval. Iz njih sem uredil dovoze do enostanovanjskih hiš in uvoz v podzemno garažo za stanovanjske bloke. Pešci se po javnih površinah lahko gibljejo prosto. Poljavno ploščad sem zamejil z okrasnimi lonci in ožjimi potmi, da sem uporabo omejil predvsem na stanovalce. Kolesarji se po območju lahko peljejo prosto. Uporabo koles po ploščadih sem omejil s kolesarskimi stojali.

#reciklaža stavbnega otoka #revitalizacija mestnih območij #razvoj urbanističnih modelov

icon-prev
icon-next