PLEZALNI POGLED

Športno – rekreacijsko središče s hostlom, info točko in prireditvenim prostorom

Tamara Zalokar

mentor: doc. Rok Žnidaršič

asistentka: asist. Katarina Čakš

demonstratorja: Adam Breznik in Anja Jezernik Knaus

Osrednja ideja projekta je vzpostavitev novega javnega prostora med Rinko in Zadružnim domom, ki nastane po porušitvi dveh praznih, propadajočih stanovanjskih hiš v središču Solčave. Na novem praznem prostoru se ustvarjajo pogledi na cerkev, Zadružni dom,center Rinko, Raduho in Podolševo. Pogleda na cerkev in Raduho, pogojujeta oblikovanje novega volumna, umeščenega na rob novega odprtega javnega prostora Solčave, iz katerega se odpira tudi pogled na Olševo in center Rinka, ki danes predstavlja jedro dogajanja v vasi. Plezalni center je zasnovan kot kompakten volumen z razgibano notranjostjo, ki se prilagaja oblikam in potrebam plezalnih sten, ki se vijejo od kletne etaže vse do vrha volumna, na njih pa se odpirajo prostori za sprejem plezalcev, vadbo, ogrevanje in manjši lokal.

Nov volumen plezalnega centra se s podzemno povezavo priključi obstoječi stavbi stare gostilne, v kateri se ponovno vzpostavi gostinska dejavnost, priključi pa se ji še program hostla, ki v središče Solčave pripelje različne generacije in vrste uporabnikov. Hostel hkrati služi kot servis in podpora plezalnemu centru, saj v primeru večjih prireditev ali daljših treningov nudi možnost nastanitve za plezalce in obiskovalce plezalnega centra. V obstoječo lopo, neposredno ob vstopu v vas, je umeščena so umeščeni programi javnih sanitarij, manjšega razstavnega prostora in info-točke z možnostjo izposoje koles.

Povezava do analize, ki je bila podlaga za izdelavo projekta: Prostorsko načrtovanje v Alpah – zapis časa, svetlobe in zvoka

#javni prostor, trg #stavbe za šport, rekreacijo in sprostitev #stavbe za turizem

icon-prev
icon-next