Proti jugu

Anamarija Skobe

mentor: doc. Mitja Zorc

asistentka: Klara Zalokar

demonstratorja: Maruša Turnšek in Tadej Urh

Mikrososeska se nahaja na bivšem območju podjetja Alprem in Mesa Kamnik. Obstoječe stavbe na območju se odstranijo. Vzdolž Usnjarske ulice je izoblikovan niz novih stavb z javnim programom. Njihove dvokapne silhuete spominjajo na nekdanje industrijske stavbe. Vzdolž Kamniške Bistrice pa so zasnovani nizi proti jugu orientiranih terasastih stanovanjskih blokov z vmesnimi zelenicami. Na stiku obeh predelov je oblikovan niz trikotnih ozelenjenih trgov. Ohranjen je velik del programov, ki so na tem območju že sedaj: skate park, plezalni klub, start-up podjetja, Makadam društvo za gibalno ovirane, dodani pa so še novi program, kot so umetniški ateljeji, kavarna, tržnica, fitnes, frizerski salon in trgovine. Stanovanja v terasastih blokih so dvostransko orientirana v smeri S-J. Stanovanja so različnih velikosti in tipologij, vsa pa se prek teras odpirajo proti jugu ter pogledom proti zelenicam in reki. Na čelnih stranicah terasnih blokov so polkrožni zaključki, proti trgom se v njih nahajajo javni programi, proti reki pa stanovanja z ateljeji in skupnostni ateljeji. Vzdolž reke je oblikovana sprehajalna pot, ki se prek širokih stopnišč mestoma spušča do rečnega brega.

Povezava do analize Jezik vzorcev Kamnika
Dolbenje volumnov ~ Stavbe.2 / 17
(Ne)preplet zelenja ~ Stavbe.1 / 10
Javno – zasebno ~ Mesto.2 / 20

#stanovanjska soseska #javni prostor #stavbe mešane rabe

icon-prev
icon-next