Tiskarna Soča

Savin Sever, Nova Gorica,1978-1981

Deni Mihelj

Tiskarna soča, dokončno zgrajena leta 1981, je ena izmed štirih tiskarn arhitekta Savina Severja, in je tudi zadnja, ki še do danes služi svojemu prvotnem namenu. Nahaja se na obrobju Nove Gorice, skrita za Kvaternikovo cerkvijo in na novo zgrajenim pisarniškim objektom. V osnovi je arhitekt skušal zasnovati industrijski objekt, v kateremu bi notranji prostor povezal z zunanjostjo. To je tudi uspešno izvedel. Objekt je obdan s steklenimi elementi, ki skoraj povsem prekrivajo fasado. Osvetlitev delovnega prostora je Sever dosegel tudi z uporabo strešnih oken oblikovanih v kubuse, ki svetlobo lovijo in jo usmerjajo v notranjost.

Tiskarna je sestavljena iz 4ih ponavjajočih se modulov, ki so med seboj zamaknjeni. Prvi trije moduli so medsebojno enaki, zadnji pa se predčasno zaključi. Ponavljanje elementov je prisotno tudi na fasadi, saj se navzven zamaknjena okna s senčili horizontalno ponavljajo in obdajajo stavbo. Senčila na osojni strani je arhitekt opustil in med 2 okenska elementa vrinil dvignjen vhod v stavbo. Okenski elementi, ki so prav tako dvignjeni od tal, se na krajeh ob oknu sputijo za nekaj centimerov. Ta motiv se prenese po celotnem elementu do roba strehe in nato steče po njej preko celotnega premera stavba do nasprotne fasade, kjer se poveže z enakim okenskim elementom. Motiv se nato prenese v notranjost v konstrukcijsko osnovo zgradbe, kjer je uporabljen kot podporni steber.

icon-prev
icon-next