ZVRNJEN ŠKAF

Zavetje in razgledna točka ob Matkovem škafu

Zala Vučko

mentor: doc. Rok Žnidaršič

asistentka: asist. Katarina Čakš

demonstratorja: Adam Breznik in Anja Jezernik Knaus

V ledeniški dolini tik pod Mrzlo goro vsako leto nastaja in izginja čudovit, vendar veliko ljudem neznan naravni pojav Matkov škaf. Kotel v katerega pozimi drsi sneg iz okoliškega visokogorja, pomladi topi visok slap, dokler ga ta povsem ne izprazni.

Prvi del procesa razvoja projekta je zajemal spoznavanje in razumevanje specifik lokacije. Analiza je zajemala izris situacije, tlorisa, prereza in pogleda na lokacijo v lastni grafični tehniki, na roko ali na računalnik.

Projekt se je začel z mislijo o mimikriji narave, specifično te, ki jo lahko ujamemo le v določenem kratkem obdobju pozne pomladi in zgodnjega poletja. Da bi škaf ostal tako edinstven, kakor je bil do sedaj, se objekt pojavi kakor popačen negativ originalne forme. Njegova pojavnost povzroči v okolici nekakšno stalno točko, ki kontrira večno spreminjajoči se naravi. Novonastali škaf postavljen na levi breg sloni na robu, ob sami poti proti Matkovem škafu in Mrzli gori, sestavljen iz brun okoliških smrek gradi visoko, varno točko za obiskovalce teh krajev. Zasnovan tako, da poleg varnega zatočišča, suhih sanitarij, informativne točke in razgledne točke na čudovit naravni pojav Matkov škaf, omogoča, da se lahko s pomočjo intervencije obiskovalec povzpne iz nižje police na višjo, po lestvi izdolbeni iz brun v notranjosti objekta. S to povezavo objekt zagotovi varnejši vzpon, hkrati pa ustvari dodaten osredotočen pogled na naravni pojav skozi predrt plašč iz brun in širši pogled iz višje police tako na Matkov škaf, kakor na širšo dolino Matkovega kota in njene nedotaknjene okolice.

#bivak, zatočišče #parki in druge zelene površine #stavbe za šport, rekreacijo in sprostitev

icon-prev
icon-next