Prstani narave Spinut

Andraž Kurnik, Klemen Kapš, Nana Kamenšek

Mentor: prof. Tadej Glažar

Asistent: asist. Jure Henigsman

Mesto, narava, svoboda, mir, morski zrak, sprostitev. Vse to smo združevali pri urejanju degradiranega obalnega dela na severni strani Splitskega polotoka tik ob stadionu Poljud. Želimo zagotoviti urejene plaže in dostope, zeleno območje s pestrim športnim programom in prostori namenjenimi prebivalcem Splita. Predlagan program na lokaciji je tako medsebojno prepletanje obstoječih in novih rekreacijskih površin, zagotavljanje zelenih površin ter dostop do urejene plaže prebivalcev Spinuta. Zaradi velike količine stanovanjskih blokov in stolpnic ne želimo pozidanja tega območja še potencirati. Problem povezanosti mesta z obalo rešujemo z delno vkopanimi enotami, ki se odpirajo proti morju vseeno pa ne zapirajo pogledov na obalo z okoliških delov območja. V sebi skrivajo poljavne atrije, ki ponujajo možnost specifičnih programov kot so nova kineziološka faulteta, kineziološki inštitut in rehabilitacijski center, ki so med seboj povezani. V bližini fakultete stoji tudi nov študentski dom. Ustvarjamo tranzitno območje, ki ne zapira stika z obalo, pač pa odpira in združuje poti, ki so bile prej prekinjene z neustreznimi prostorskimi rešitvami. Uresniči pa se tudi glavna ideja izvedbe zelenega pasu od Marjana pa do Parka Mladosti.

#parki in druge zelene površine #ureditev obale #revitalizacija mestnih območij

icon-prev
icon-next