Študentski dom Kubus

Gaia Rožac, Urša del Cott

mentor/-ica: prof. dr. Aleš Vodopivec

tehnični sodelavec/-ka: Matej Tili

asistent/-ka: doc. Gašper Medvešek

Lokacija objekta je na zeleni površini blizu Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. Oklepajo ga Lepi pot, Groharjeva in Jamova cesta. Zasnovan je na podlagi analiz, ki kažejo, da v osrčju Ljubljane primanjkuje površin za študente, saj turizem in druge dejavnosti vse bolj izrivajo univerzo iz centra na obrobje mesta. Objekt je namenjen študentom različnih fakultet in ponuja prostore za delo, učenje ter bivanje. Koncept projekta temelji na mreži kvadratov, ki objekt razdelijo na več definiranih prostorov. Ti se ustvarjajo z nizanjem kubusov, ki pa si ne sledijo zgolj po naključju. V prostor so umeščeni glede na značilnosti terena in okolice. Posebnost tega, na videz masivnega objekta so kubusi, ki z zamikanjem ustvarijo unikatno obliko, čeprav so v celotnem objektu prostori enakih dimenzij. Gre za montažni objekt z jekleno konstrukcijo, posebnost pa predstavljajo tudi velike steklene površine, ki zgradbi dajejo lahkotnejši značaj. Objekt se deli na zasebni in javni del. V pritličju so poleg kavarne tudi delovne sobe, ki so dostopne vsem študentom. Javni del predstavlja tudi prvo nadstropje, kjer so računalniške sobe, prostori za delo, učenje in druženje, manjša knjižnica ter sanitarije. V drugem in tretjem nadstropju so zasebni prostori, spalnice, kuhinja z jedilnico, prostori za druženje, sanitarije in terasa. Sledi četrto, najvišje nadstropje, kjer je fitnes z razgledom, ki sega vse do Ljubljanskega gradu.

#študentsko bivanje #študentski dom #študentska zadruga

icon-prev
icon-next