Med Gorjanci in Krko

raziskava R1
Balas Vit, Brinar Manca, Čalič Anej, Es Tea, Ivović Ana, Kačar Maj, Kaufman Konidas Filip, Korent Blaž, Krhlikar Denis, Mikulič Valerija, Mravlje Anja, Ornik Brina, Ostojić Karla, Pangerc Martin, Papež Pia, Petrinjak Barbara, Potočnik Luka, Pršina Ajda, Špenko Neli Ajda, Štros Anja, Tesič Uroš;

doc. mag. Polona Filipič, MArch Bi
doc. Primož Hočevar
asist. Sinan Mihelčič

S pomočjo kvalitativnih in kvantitativnih analiz območja obravnave ter matrice prednosti, potencialov, slabosti in omejitev se opredelijo strategije možnih scenarijev preurejanja, ki pomenijo aktivacijo in oživljanje podeželja, z vzpostavljanjem mozaika raznolikih intervencij na območju podeželja med Gorjanci in Krko, v krajih Velike Brusnice, Šentjernej in Kostanjevici na Krki.

Strategije podpirajo primarno vizijo postopnega in trajnostno naravnanega prostorskega razvoja obravnavanega območja, s premišljenim preurejanjem spregledanih območij, z intenzifikacijo vsebin ter zasnovo stavb in/ali odprtih zelenih/utrjenih površin.

Raziskava se zrcali v predlaganih študentskih projektih, ki odražajo potenciale in prednosti podeželja, z raznolikimi ureditvami, ki vsaka zase naslavlja vprašanja kakovosti bivanja v povezavi s trajnostno naravnanimi vrednotami okolja, družbe in gospodarstva.

Oživljanje podeželja gradi na vzpostavljanju identitete in tradicije, ohranjanju kulturne in naravne krajine, uporabi tradicionalnih materialov, obujanju veščin in znanj, s krepitvijo sodelovanja in skupnosti, medgeneracijskega povezovanja, samooskrbe, večnamenskosti in uvajanjem trajnostnih oblik gradnje, mobilnosti in turizma.

icon-prev
icon-next