Univerzitetna ulica_2020

Devana Reiter

mentor/-ica: prof. dr. Aleš Vodopivec

tehnični sodelavec/-ka: Matej Tili

asistent/-ka: doc. Gašper Medvešek

Univerza je pomemben segment mestotvornega programa in nedvomno prispeva k razvoju mesta. Prostorsko razmerje univerza-mesto je vzajemno, saj tudi mesto prispeva k kvaliteti univerzitetne izkušnje.
Projekt predstavlja zasnovo dopolnjevanja univerzitetne ulice (Aškerčeva – Zoisova), ki omogoča prostorsko vsebinski preplet univerze z mestom. Projekt teži k vzpostaviti univerze kot integralnega dela mesta. Zaradi namere po selitvi nekaterih fakultet na mestno obrobje, je pozornost usmerjena k ohranjanju univerze v mestnem središču, kar zagotavlja vitalnost mestnega življenja. Izbrana lokacija omogoča rešitev prostorske stiske bližnjih fakultet. Program novogradnje temelji na dodajanju k obstoječemu. Na lokaciji je območje rimske Emone, vendar je skrito znotraj neurejenega mestnega tkiva. Projekt predvideva odpiranje univerzitetne ulice proti območju arheoloških izkopanin. Na ta način se Univerza poveže ne le z mestnim tkivom, temveč tudi z njegovo zgodovino. Vzpostavi se dialog med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo.

#univerza v mestu #študij danes in v prihodnosti #prostori izobraževanja

icon-prev
icon-next