Trajnostna mobilnost

trajnostna tehnika

študentki:

Lea Ema Dolenc

Živa Kandorfer

Zasnova prometnega omrežja, javnih površin in stavb upoštevajoč prevozna sredstva, ki temeljijo na trajnosti uporabi energije, prostora in materiala (javna prevozna sredstva, souporaba prevoznih sredstev ter lahka in majhna osebna prevozna sredstva na osebni ali električni pogon). Obravnavan predel Ljubljane – Moste smo prepoznali kot potencialno intermodalno vozlišče s kvalitetnimi nastavki za izrazito trajnostni način mobilnosti.

icon-prev
icon-next