ARTNICA

Preplet gozdnega vrtca in umetniških rezidenc v Solčavi

Ema Hribar

mentor: doc. Rok Žnidaršič

asistent: Katarina Čakš

demonstratorja: Adam Breznik in Anja Jezernik Knaus

Več stoletij sta se oblikovala prostor in arhitektura, ki odražata način življenja, uporabo avtohtonih materialov in prilagoditev naravnim pogojem bivanja na Solčavskem. Razumevanje in znanje o tradiciji danes pripomore k sodobni arhitekturi, ki se kvalitetno odziva na kontekst določenega prostora. Nova arhitektura in prostori, ki se oblikujejo v kontekstu vasi, so odraz programa, uporabnika in sporočilnosti prostora, ki ga ustvarja nova intervencija. Eden najpomembnejših elementov novega vrtca in umetniških rezidenc v Solčavi so uporabniki, torej otroci in umetniki.

Projekt gozdnega vrtca z umetniškimi rezidencami bo eno izmed gonil razvoja Solčave. Artnica bo poleg kvalitetnega varstva otrok, z razstavami in javnimi dogodki, vzbudila zanimanje umetnikov in zainteresirane javnosti. Je prostor, ki s svojo zasnovo spodbuja kvaliteto učenja, gibanja in umetniškega ustvarjanja. Prostor, ki ne dominira ampak daje navdih, varnost, in vzpodbuja ustvarjalnost. Nov vrtec izkorišča hribovitost terena, v katerega se zareže in oblikuje zunanje površine na različnih višinah, ki vodijo otroke v naravno igrišče in učni poligon gozda. Tam otroci raziskujejo, ustvarjajo in oblikujejo odnos do narave. Skupaj z rezidenčnimi umetniki krepijo svojo kreativnost.

Povezava do analize, ki je bila podlaga za izdelavo projekta: Prostorsko načrtovanje v Alpah – zapis časa, svetlobe in zvoka

#prostori izobraževanja #prostori za vzgojo in izobraževanje # trg, vas

icon-prev
icon-next