K+G

Adelisa Rujović

mentor: doc. Mitja Zorc

asistentka: Klara Zalokar

demonstratorja: Maruša Turnšek in Tadej Urh

Problematika obstoječega stanja stavbe knjižnice in glasbene šole je pomanjkanje površin za izvajanje dejavnosti, prostorov za čakanje, neustrezne programske povezave, hrup… V obstoječi stavbi, namenjeni javni rabi, komunikacije niso ustrezno zasnovane. Gre za dva programa pod isto streho, ki se nikakor ne povezujeta.

Projekt predvideva prenovo in dopolnitev obstoječega stavbnega kompleksa. Z dograditvijo stavbnega volumna in vzpostavitvijo povezane krožne komunikacije se ustvari pregledna zasnova stavbnih traktov, ki oklepajo osrednji atrij. V trakte so funkcionalno ustrezno umeščeni prostori knjižnice in glasbene šole. Glasni in tihi programi so med seboj ločeni. V atrij se umestita glasbena in plesna dvorana s pripadajočim servisom. Atrij, v katerem se izmenjujejo odprti in zaprti prostori, tako postane pomensko in organizacijsko središče kompleksa. Prek njega prehaja v jedro stavbe naravna svetloba. Komunikacijski obroč omogoča dobro orientacijo, enostavno prehajanje in povezovanje med stavbnimi trakti in s tem programi, zaradi širine tudi večnamensko rabo, čakanje, druženje. Nanj vezana nova stopnišča omogočajo učinkovite povezave po vertikali. Pritličje je prehodno in omogoča povezavo stavbe tako proti glavni mestni cesti kot proti parku v središču območja šol. 

Povezava do analize Jezik vzorcev Kamnika
Odpiranje na ulico ~ Stavbe.2 / 12
Prostori odmika ~ Mesto.1 / 06
Tok mladih in starih ~ Mesto.1 / 08

#stavbe za vzgojo in izobraževanje #stavbe za kulturo in prireditve #stavbe mešane rabe

icon-prev
icon-next