Objem

Tamara Hostnik, Marjeta Stražišar, Špela Knez

Mentor/-ica: prof. Mojca Gregorski

Demonstrator: Špela Kranjec

Barve in igrivost svetlobe in senc, ter postavljanje mej, ki so hkrati zaprte in odprte, nudijo v prostoru občutek varnosti in hkrati svobode. Otroške oči dojemajo svet in okolje drugače. Potrebujejo varno zavetje, a obenem nosijo v sebi tudi silno željo po odkrivanju novega in nepoznanega. Ustvarjeni prostor jih vodi v samostojnost, odgovornost in ga v zaupanju vodi v življenje. Ker kaj je ljubezen? Nič drugega kot volja do odnosa. Do sebe, sočloveka in do narave. Glavna ideja koncepta izhaja iz ideje voida. Notranjost izpraznimo, napolnimo pa obod. Tako v sredini ustvarimo prostor, ki nudi zavetje in varnost. Nastala je razgibana oblika, ki še sama v sebi skriva igro. Ker je atrij iz vseh strani obkrožen s programom, smo notranjost pustile prazno in s tem omogočile prostor igrišču. Ta je namreč središče vseh dejavnosti. Tloris je zasnovan tako, da so vsi potrebni prostori tako uvrščeni, da imajo primerno količino sonca in hkrati tudi sence v dnevu. Posebnost projekta se odraža v posebni zasnovi konstrukcije stebra. Gre namreč za stebre, ki delujejo kot krošnje dreves in v sebi skrivajo žleb, ki deluje kot zbiralnik. Tako opravljajo več funkcij in nosijo pomemben del v celotni zasnovi projekta.

#naravni materiali in tehnike gradnje #stavbe za vzgojo in izobraževanje #prilagodljivost v
arhitekturi

icon-prev
icon-next