Ureditev Zoisove ceste in Šentjakobskega trga

butana glina

Yasmine Doršner, Maja Vučko, Pia Winkler

Kompozicija končnega izdelka je sestavljena iz štirih elementov, izbrale smo glinen odtis z Zoisove piramide, skozi katerega smo se spoznale s principom skladnje. Te štiri elemente narejene po originalnem odtisu smo pobarvale s štirimi različnimi barvami. Navdih za izbiro barv ,ki so dva različna odtenka rjave, rdeče-rjava in modrikasto siva smo dobile iz narave in iz tonov prsti. Od štirih elementov smo dva po polovici prerezale in tako je nastala ploskovna kompozicija, ki je tudi naš končen izdelek. S kompozicijo smo poskusile poustvariti občutek grobo klesanih kamnitih kvadrov, ki sestavljajo Zoisovo piramido. Med elementi, ki sestavljajo končno kompozicijo se lahko vidi ideja stikov med stavbnimi deli, ki smo jo prenesle iz izhodiščnega Plečnikovega arhitekturnega dela. Prav tako kot ni in niti ne more biti brez napake noben od grobo klesanih kamnov, je tudi naša kompozicija red z napakami.

icon-prev
icon-next