Skupnostni center ponovne uporabe

Julia Koželj

mentor: izr. prof. dr. Matej Blenkuš, u.d.i.a.,

asistent: Primož Žitnik, u.d.i.a.,

konzultanta: Ajdin Bajrović, u.d.i.a in Dominik Košak, m.i.a.

Skupnostni center se nahaja v središču vasi in predstavlja pomembno kulturno točko širšega območja. Namenjen je združitvi ločenega naselja, ki se deli na stanovanjski in hišni predel. Vsak predel ima svoje potrebe po vrsti programa, ki se nahajajo v novem skupnostnem centru. Program je razporejen po celotnem trgu in omogoča več interakcije prebivalcev. Načrtovanih je tudi več tipov prostorov: od večjih dvoran, ki so pripravljene na hitre začasne ali stalne spremembe, prostorov druženja, ustvarjanja in rekreacije. Vsak prostor ima vsaj eno fleksibilno lastnost, kjer uporabnik s preureditvijo pohištva lahko ustvari prostor po svojih potrebah. Trenutno se na tej površini nahajajo 4 stavbe; dva kmetijska objekta, ki več nista v uporabi, objekt s storitveno dejavnostjo in stanovanjski objekt. Slednji je prostoru s svojo postavitvijo naredil kvečjemu škodo, zato sem se odločila, da ga odstranim in gradbene odpadke ponovno uporabim pri izgradnji ter prenovi centra. Skupnostni center je načrtovan z upoštevanjem zahtev vseh ljudi. Uporaba je prilagojena gibalno oviranim, slepim in slabovidnim, starejšim, mlajšim, ekstrovertiranim in introvertiranim, športnikom ter knjižnim moljem… Nudi varen in kreativen skupni prostor vsem obiskovalcem.

#stavbe za kulturo in prireditve #javni prostor #trajnostna urbana regeneracija

icon-prev
icon-next