Predstavitvene tehnike 1

Predavatelj: doc. dr. Špela Hudnik

Demonstrator: Uršula Novak

1. vaja

TEKSTURA IZ ČRK

Vidno in taktilno izkustvo vodi do kompleksnega procesa čutne artikulacije, prevedene v abstraktno kompozicijo teksture iz črk. 

Natipkana kompozicija omogoča 3 spremenljivke: velikost črk, smer ter poudarjene/nepoudarjene linije. Poudarjeno je intenzivno eksistencialno izkustvo različnih senzoričnih zaznav.

avtorji: Petra Kovačič, Mark Gregori, Lenart Berdon

2. vaja

ILUZIJA 3D PROSTORA

V origami tehniki prepogibamo papir (10×10) v različne oblike.  Ustvarjena kompozicijo je sestavljena iz geometrije črt, oblik in čistih matematičnih razmerij, ki postanejo izhodišče za nadaljnjo transformacijo oblik in novo kompozicijo. Ploskve obdelamo s 4 različnimi šrafurami osnovnih gradbenih materialov  in ustvarimo optično iluzijo 3D  prostora. 

avtorji: Anton J. Bonča, Ana Bubnič, Marie Kinkela, Neva Mandič, Petra Kovačič, Vid Jesenko

3. vaja

HORIZONTALNA IN VERTIKALNA KOMPOZICIJA VOLUMNOV NA URBANI MREŽI

1.del
urbanizem

Sestavljanje in nalaganje volumnov različnih oblik (I, L, U, T, H), ki tvori horizontalno ali vertikalno kompozicijo – niz, ki ima določene odprte in zaprte površine. V kontekstu urbanega prostora ustvarjamo kompozicijo, sestavljeno iz mrež, horizontalnih volumnov (maket), tlorisov, prerezov in pogledov. 

avtorji: , Anton J. Bonča, Tilen Mavrič, Petra Kovačič, Eva Bratina, Kaja Križaj, Dora Janušič, Sima Bučar Fiškin, Ana Bubnič, Sara Ambrož

2. del
arhitektura

avtorji: Zoja Leskovšek, Petra Kovačič, Ana Bubnič