Dom skupnosti

Nace Mohorič

doc. mag. Polona Filipič, MArch Bi
doc. Primož Hočevar
asist. Sinan Mihelčič

V nalogi je izpostavljeno območje središča mesta, ki je skozi razvoj izgubilo značaj trga, prostora trgovanja, srečevanjab in druženja. Danes je to parkirišče in prostor avtomobila. Na obravnavanem območju se umesti mestotvorne funkcije doma skupnosti, ki bogatijo vsakdan uporabnikov. Središče postane zopet prostor izmenjave idej, znanj in izkušenj.

Projekt s prenovo mestnega središča, spremeni prostor parkirišča v prostor pešca, kolesarja in sprehajalca, ki je varen in prijeten, domač, ujet v objem potoka Kobila, dreves in trga. Novo upravno in družabno središče mesta oblikuje nova občinska stavba, ki nadaljuje strukturo obstoječih stavb. Z zamaknjenim kvadrom na podstavku se ustvari prostor za veliko občinsko dvorano, ki z balkonom gleda na trg. Galerija in polvkopana mestna kavarna nadaljujeta niz, ki ga začenja občinska stavba. Zunanji prostor na novo odkriva potok Kobilo, ki postane pomemben prostor združevanja v mestu. Odprte javne površine v merilu človeka povezujejo načrtovane in obstoječe stavbe v bližnji okolici ter nadgrajujejo idejo o Šentjerneju, kot trg trgov.

icon-prev
icon-next