Soseska med vinogradi

Zala Mlakar

doc. mag. Polona Filipič, MArch Bi
doc. Primož Hočevar
asist. Sinan Mihelčič

Soseska med vinogradi v Kostanjevici na Krki obuja načina življenja v povezavi z vinogradništvom, obdelavo ter pridelavo grozdja, z namenom ohranjati že skoraj pozabljene veščine in vrednote

naravne in kulturne krajine ter lastnega dela.

Znanje o obdelavi zemlje, vinograda in pridelavi ter predelavi grozdja se izgublja. Ljudje imajo čedalje manj stika z naravo. Na podeželju izginja identiteta krajine in tipologije gradnje. Zidanice, izvorno namenjene shranjevanju orodja, postajajo razkošne stanovanjske hiše, spreminjanja se tradicionalna namembnost in posledično tudi prepoznavna identiteta krajine.

Osnovna zamisel projekta je urediti sosesko med vinogradi, ki s prostorko zasnovo omogoča in ohranja vse ključne postopke za pripravo, obdelavo in oskrbovanje vinogradov ter pridelavo in predelavo grozdja. Arhitekturna zasnova temelji na študiji tradicionalne zidanice in materialov. Stavbe so urejene med vinogradniškimi brajdami, njihova orientacija je pogojena z geometrijo vinogradniških vrst in zahtevanimi dostopnimi potmi.

Zazidava je spoštljivo umeščena v vinogradniško krajino in omogoča delovanje vinograda s pripadajočimi stanovanjskimi in gospodarskimi objekti.

icon-prev
icon-next