NOVA SKUPNOST

Revitalizacija kulturnega, izobraževalnega in rekreativnega programa v centru Solčave, z namenom okrepitve lokalne skupnosti

Jan Šimnovec

mentor: doc. Rok Žnidaršič

asistentka: asist. Katarina Čakš

demonstratorja: Adam Breznik in Anja Jezernik Knaus

Solčava, gručasta vas, ki predstavlja središče istoimenske občine, je že pred leti izgubila podobo svojega osrednjega prostora. Večina javnega življenja se tako danes odvija predvsem okrog glavne ceste, kar močno vpliva na podobo prostora in kvaliteto lokalne skupnosti. Za lokalnega prebivalca, predvsem pa za obiskovalca, je vas tako postala predvsem prostor prehajanja.

Kot odgovor na to problematiko projekt predvideva umestitev novega osrednjega prostora, ki predstavlja središče nove lokalne skupnosti. Definira ga nov kompleks, umeščen v okljuk reke Savinje. Ta je zasnovan tako, da s kadriranjem novih pogledov v prostoru, spodbudi mimoidočega, da se odcepi z ustaljene poti po prometni cesti ter doživi vas Solčavo iz druge perspektive.

V želji po krepitvi lokalne skupnosti osrednji prostor oblikuje več različnih programov javnega značaja. To so: medgeneracijski center z oskrbovanimi stanovanji, knjižnica s coworking prostori, galerija, restavracija ter kavarna. Ker je za kvalitetno lokalno skupnost potrebna integracija vseh starostnih skupin, projekt predvideva tudi umestitev novih prostorov šole in vrtca.

Kompleks s svojo velikostjo in raznolikostjo ustvarja novo merilo v prostoru, ki smiselno dopolni obstoječ značaj vasi. Dominanta prostora, tako še vedno ostaja cerkev. Kompleks se z več zalomi prilagaja tudi okljuku reke Savinje ter razgibani topografiji prostora.

Povezava do analize, ki je bila podlaga za izdelavo projekta: Mobilnost v Alpah – zapis v material

#prostori izobraževanja #stavbe za šport, rekreacijo in sprostitev #vas, trg

icon-prev
icon-next