Linea

Elma Mehurovič

mentor/-ica: izr. Prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič, doc. Aleksander S. Ostan

asistent/-ka: Janez P. Grom, Kristjan Lavtižar

Projekt Linea sloni na ideji popolne preureditve območja Tobačne tovarne. Ideja linije izhaja iz linearnih potez novih ulic. Čeprav je v konceptu deluje, da je teh ulic veliko, so le-te predvsem namenjene so-uporabi vozil, koles in pešcev. Novi objekti so predvsem stanovanjski. Uporabila sem naslednje tipologije stavb: osnovni blok, dvoriščni blok, stolpnice in stolpiči. Najnižje število nadstropij je P + 4 (stolpič), najvišje število nadstropij pa P + 11 (stolpnica). Na območje sem umestila podzemne garaže tudi zato, da se površje uporablja za aktivnosti kot so: igrišča, ploščadi, zelenice, paviljoni, igrala ipd. z namenom druženja in življenja na prostem. Ceste na območju imajo drevorede zato, da se ustvari bariera med objekti in hrupom. Hkrati drevesa tudi nudijo kakovostne ambiente tudi v območju cest. Veliko pozornost na projektu sem namenila urejanju zunanjih površin: parkov in zelenic. V vsakem območju je vstavljen parki in igrišče za druženje ter igro otrok. Na S, ob železnici je zelena površina z gostimi drevesi namenjena ustvarjanju bariere med hrupom vlaka in stanovanjskim območjem.

#revitalizacija mestnih območij #urbane praznine #prenova industrijskih stavb in območij

icon-prev
icon-next