Mikroklimatske priložnosti

trajnostna tehnika

skupina študentov:

Tina Čuješ
Maja Dobnik
Fabijan Radan
Medeja Tomaževič

Prepoznavanje in izkoriščanje lokalnih značilnosti naravnih in antropogenih dejavnikov okolja (osončenost, podnebje, vegetacija, relief, urbana struktura, …). Poseben izziv predstavlja načrtovanje mest, kjer obstaja zelo verjetna nevarnost, da bomo z zgoščevanjem poselitve in gradnjo v višino ustvarili mikroklimatske pogoje neprijazne za okolico in bivanje izven stavb. Vsi omenjeni dejavniki so odločilno vplivali na zasnovo prostorov na Viču v Ljubljani.

icon-prev
icon-next