Razvoj študentskega bivanja v Ljubljani, organizacijski vidiki

Dora Kavčič, Ela Kranjc, Ela Irena Leskošek, Eva Petruna, Tanja Pfajfar, Blaž Šenica

mentorji: izr. prof. mag. Anja Planišček, doc. Nika Grabar, Klemen Ploštajner mag. soc
asistentka: asist. Mina Hiršman
demonstratorka: Eva Ivačič abs.arh.

Časovno obdobje raziskave smo začeli z ustanovitvijo Univerze v Ljubljani, kar označuje pričetek stanovanjske problematike študentov v prestolnici. V raziskavi smo opredelili tri zgodovinska obdobja s specifičnimi značilnostmi, ki se spreminjajo glede na splošno družbeno politično dogajanje.

Vsako obdobje zgodovine zaznamujejo dogodki, ki imajo neposreden vpliv na bivanje študentov. Opredelili smo jih v tri kategorije: družbeno politično dogajanje, študentska gibanja in študentsko bivanje.

Medvojno obdobje definirajo politizacija študentskega bivanja, nezadostno financiranje univerze, konstantna grožnja ukinitve slovenske univerze ter intenziven boj študentov za izboljšanje pogojev za študij. Obdobje po 2. svetovni vojni zaznamuje delovanje SFRJ. V prvem delu obdobja se pojavlja konstantna in načrtna gradnja študentskih domov, zdravstvena in prehrambena preskrba študentov, štipendiranje ter študentska posojila države. Drugi del obdobja vnaša spremembo zaradi gospodarske reforme, ki poslabša položaj študentov. Uresniči se nov cikel gradnje študentskih domov, pojavijo se intenzivna študentska gibanja proti družbenemu sistemu po vzoru evropskih iniciativ ter samoupravna demokracija znotraj Študentskih domov Ljubljana. V obdobju po osamosvojitvi Slovenije opazimo največji upad v gradnji študentskih domov, posebej javnih. Potrebe študentov sicer zagotavljajo tudi katoliški študentski domovi. Država zaradi pomanjkanja finančnih sredstev za bivanjsko preskrbo obdavči študentsko delo s koncesijsko dajatvijo.

Viri:

Tomšič, T. (2012). Prostorski razvoj univerz v Sloveniji s poudarkom na univerzitetnih kampusih. Ljubljana: UL, Filozofska fakulteta.

Mandić, K. (2003). ŠTUDENTSKI DOMOVI V LJUBLJANI od organizacije posebnega družbenega pomena do javnega zavoda. Ljubljana: UL, Fakulteta za družbene vede.

#100 let Univerze v Ljubljani #študentsko bivanje #študentski dom

icon-prev
icon-next