Zorec

…živeti z zemljo…

vse več ljudi se seli v mesta in vedno manj jih zna živeti na zemlji in z njo. vse manj hrane si pridelamo sami in vedno bolj smo odvisni od drugih. kako so to znali nekoč in kako lahko živimo z zemljo danes – bližje in bolje? kako se zemlja spreminja v gradivo in v kakšnih oblikah lahko preraste v arhitekturo? raziskovanje preteklosti nas lahko popelje v prihodnost, ki je še ne poznamo, v novo arhitekturo našega časa.

raziskovali smo kulturno krajino goričkega, nekdanje tipologije, materiale in tehnike gradnje z namenom razvijanja novih vsebin, tipologij in priložnosti za bivanje v tem specifičnem prostoru. raziskovali smo materiale tega posebnega prostora in nove možnosti njihove rabe in načinov gradnje.

seminarski projekti so se razvijali na terenu, v sodelovanju z različnimi strokovnjaki tega prostora, poznavalci kulturne krajine, zgodovine, arhitekture, materialov in tehnik gradnje. razmisleki, raziskave in predlogi izhajajo iz razumevanja tradicije tega prostora in njene interpretacije, ki s sodobno arhitekturo vzpostavlja soodvisnost ljudi in krajine.

mentor: prof. Maruša Zorec
asistent: asist. Uroš Rustja
demonstratorja: Andraž Keršič, Tadej Bolta

seminar-img
…raziskava…
materiali in procesi

Elementi

Domen Cirar, Iza Ivana Turić, Julia Štrancar, Luka Tomažič, Tilen Šmid, Tita Šnajder, Tita Urh, Urša Uhan, Trobec Laura, Rok Dobrilovič

Krajina

Adriana Wehle, Anna-Katharina Kubitzek, Hugo Chetot, Hugo Dellinger, Lauralie Chabot

Slama

Elija Štader, Žan Zupanc, Elvis Jerkič, Jan Žonta, Nika Curk, Špela Zakrajšek, Jasmina Bergant, Vesna Šketa, Angel Arsovski, Emilija Aleksijoska

Les

Miha Benčina, Edin Šumar, Urban Jernejc

Glina

Ana Špes, Kristina Vončina, Sinja Tekavec, Ana Jakovina, Matija Nahtigal, Nik Šimetić, Veronika Bažec

…študijski projekti…
grad  |  pristava  |  taverna  |  vinska klet  |  kmetije  |  marof
…grad…

Odstiranje slojev

Elija Štader

Obujena praznina

Matija Nahtigal

Stik tradicije in mladosti

Nik Šimetić

Preboj v naravo

Urban Jernejc

Izven zidov

Veronika Bažec

For the People

Angel Arsovski

…pristava…

PRIstava

Elvis Jerkič

Meštrske delavnice

Vesna Šketa

Workshop and Gallery

Hugo Chetot

Pristava Brewery

Hugo Dellinger

Grajsko pribivanje

Kristina Vončina

…taverna…

Dig for Victory

Nika Curk

Kulinarična zadruga

Špela Zakrajšek

Dotik

Emilija Aleksijoska

…vinska klet…

Linija med trtami

Domen Cirar

Iz teme v svetlobo

Iza Ivana Turić

Ujeto v zemlji

Julia Štrancar 

Med vasjo in trtami

Laura Trobec

Guba

Luka Tomažič

Pot, razgled in vino

Tilen Šmid

Zemeljno vino

Rok Dobrilovič 

Vino in krajina

Tita Urh

Med nebom, zemljo in vinom

Urša Uhan 

V zemlji

Tita Šnajder

…kmetije…

Družina in delo

Ana Špes, Sinja Tekavec

Wine Cellar, Covered Market and Restaurant

Lauralie Chabot

…marof…

Center starejših Marof

Ana Jakovina

Druženje z živalmi

Edin Šumar

Otroci na Marofu

Jasmina Bergant

Goričke sobe

Jan Žonta

Center za terapijo z živalmi

Miha Benčina

prvi letnik

študenti prvega letnika smo se ukvarjali z bivanjem v arhitekturnem in krajinskem kontekstu vipavskega križa. uvod v to kako razumeti in interpretirati krajino in njene značilnosti smo spoznavali preko študija grafik lojzeta spacala. na njih pogosto upodablja motive s krasa, prostora, s katerim je bil tudi osebno povezan. skozi abstrakcijo in prostorsko interpretacijo grafik smo razbirali in razvijali koncept, povezan s krasom in kraško pokrajino. poleg spoznavanja novih materialov smo se prvič srečali tudi z abstrakcijo, redukcijo in odstiranjem novih prostorskih konceptov.

…raziskava…
prostorska interpretacija kraške pokrajine

Plastenje pogledov

Alanis Štrukelj

Pletenje pokrajine

Ana Škrbec

Pesem o kamnu

Margerita Stell

Drobci v času

Kim Širec

Ritem mesta

Matic Uranič

Pod plastmi tišine

Neja Stojnić

Skozi vrata

Nina Umer

…hiša, trta, drevo in pogled…
vipavski križ

razumevanje krasa, kraške krajine in vipavske doline nam je pomagalo pri snovanju hiše za umetnika v strnjenih nizih vipavskega križa. prepoznali smo lokacije, ki se nahajajo v zanimivem odnosu do javnih in poljavnih prostorov kraja ter do naravne in grajene okolice. z odnosom do obstoječe arhitekture, starih zidov in zakonitosti pokrajine smo ustvaril svojo intervencijo, novo arhitekturo, ki navznoter ustvarja odprt sodoben bivalni prostor povezan z javnim in poljavnim programom, navzven pa se tesno vpenja v obstoječi kontekst. vsaka od novih arhitektur v harmonično celoto izoblikuje ključne elemente tega prostora: hišo, trto, drevo in pogled.

…študijski projekti…

Pogled v Horizont

Alanis Štrukelj

atrij³ + drevo 

Ana Škrbec

Pesem o pogledu

Margerita Stell

Transparentnost

Kim Širec

Prostost umetnosti

Matic Uranič

Ob mestnih vratih

Neja Stojnić

Zavetje oboda

Nina Umer