Razčlenjenost in povezanost

Rok Prislan

mentor/-ica: doc. dr. Ilka Čerpes, u.d.i.a.

konzultant/-ka: Mia Crnič, u.d.i.a.

demonstor/-ka: Zala Koleša dipl. arh. urb.

asistent/-ka: Aleksander Vujović, m.i.a.

Uporabil sem mrežni vzorec zidave in tipologijo blokov iz Šišenske soseske ŠS 6. S postavitvijo objektov sem želel ustvariti dinamičnost v prostoru in hkrati s tem pridobiti veliko dvorišče na sredini stavbnega otoka. Na severu ob Šmartinski cesti je gostota pozidave najintenzivnejša, nato se počasi sprošča proti jugu. Skupaj z gostoto se zmanjšuje tudi višina stavb in se tako bolj prijazno bliža pozidavi enodružinskih hiš na jugu. Vse stavbe so stanovanjske z izjemo bloka ob Šmartinski cesti, kjer so pritlični prostori namenjeni storitvam in poslovnim prostorom. Ideja ureditve osrednjega odprtega prostora je umeščanje programov glede na hrup, ki ga povzročajo. Zaradi tega je na severnem delu urejena poljavna ploščad z lokali, restavracijami in večjim otroškim igriščem. Sledi urejen park, ki proti jugu meji na drugo ploščad z manjšim otroškim igriščem. Ploščad sem umiril (ločil od poti) z dvema dvignjenima otokoma, ki sta zasajena s cvetjem in hkrati nudita prostor za druženje. Odmaknjen proti vzhodu je fitnes na prostem. Proti jugu osrednjega odprtega prostora se obe poti združita v eno. Pot je obdana z dvojnim drevoredom. Na vzhodu jo krasi park s postajo za izposojo koles. Lokacijo omejujejo štiri ceste, ob katerih sem speljal kolesarsko stezo in jih obdal z drevoredom. Obe že obstoječi avtobusni postaji sem z manjšimi ureditvami ohranil na isti poziciji. Območje nudi 37 parkirnih mest za obiskovalce ter garažo za stanovalce z uvozom iz Flajšmanove ulice. Tri ulice, ki obkrožajo lokacijo, sem zaradi potrebe po umiritvi prometa zožil.

#reciklaža stavbnega otoka #revitalizacija mestnih območij #razvoj urbanističnih modelov

icon-prev
icon-next