Soseska Eruditio

Sara Tratar

doc. mag. Polona Filipič, MArch Bi
doc. Primož Hočevar
asist. Sinan Mihelčič

Soseska zaokrožuje obstoječo stanovanjsko zazidavo. Koncept temelji na zgoščevanju obstoječe poselitve z nizko gosto zazidavo vrstnih hiš v zamaknjenih nizih, ki sledijo terenu in ustvarjajo preplet ambientov s strukturami za stalno in začasno bivanje.

Soseska je urejena po načelih trajnostnosti, s poudarkom na vsebinah izobraževanja (center za šolske in obšolske dejavnosti) in terapiji s konji. S tradicionalnim kmetovanjem in konjerejo se obuja duh tradicije in kraja.

CŠOD s konjerejo in kmetovanjem omogoča izobraževanje s pomočjo izkušnje. Otroci spoznavajo principe sajenja, kolobarjenja, obiranja, skladiščenja ter obdelave pridelkov. S konjem terapevtom krepijo samozavest in samozaupanje. Soseska spodbuja samooskrbo, principe krožnega gospodarstva in medgeneracijsko povezovanje ter strmi k urejanju skupnih zunanjih površin, prilagojenih pešcu in kolesarju.

Zasnova poudarja prednosti zgoščene nizkogoste zazidave s kvalitetami kolektivnega bivanja v objemu značilnih elementov naravne in kulturne krajine. Trajnostna soseska podpira razvoj izobraževalnih vsebin, tradicionalnih veščin in aktivno vključuje mlade v dialog z lokalno skupnostjo. Ideja oživlja tradicionalne dejavnosti, s čimer se vzpostavlja odnos do pristne naravne in kulturne krajine ozavešča se identiteta kraja.

icon-prev
icon-next