Model trajnostne mobilnosti

Niko Lazovič

doc. mag. Polona Filipič, MArch Bi

doc. Primož Hočevar

asist. Sinan Mihelčič

Projekt se nahaja v občini Šentjernej, na jugovzhodu Slovenije. V analizi migracij že obstoječih transportnih povezav ugotovimo, da se 50 – 60% ljudi iz Šentjerneja vozi v službo v Novo mesto, Krško ali Brežice. Večinoma potujejo z avtomobili in v manjši meri z avtobusi. Direktna povezava s Krškim ne obstaja. V mestu se nahajata še dve manjši avtobusni postajališči, ena v smeri proti Brežicam in druga proti Novemu mestu. Šolski minibusi prevozijo 103 otroke iz skupaj 50 manjših krajev.

Analiza posamezne lokacije pokaže, da je za namen vzpostavitve trajnostne mobilnosti v Šentjerneju, ključno avtobusno postajališče v obeh smereh, v središču kraja ter zbirno parkirišče park ‘n’ ride izven centra, ob vpadnici. Znotraj mesta se predlaga zmanjšanje prometne hitrosti vozil na 30 km/h, kar pomeni urejanje javnih površin in cest, ki so prednostno namenjene pešcem in kolesarjem.

Koncept avtobusnega postajališča omogoča zasnovo različno velikih postajališč, z raznolikimi vsebinami (prodaja, sedišča, sanitarije, lokal, kolesarnica) pod enako oblikovano streho, ki daje izbranim lokacijam in mestu prepoznavnost ter omogoča modularno širitev in krčenje objekta.

icon-prev
icon-next