Stanovanjska soseska Tobačna

Maja Vučko

mentor/-ica: izr. Prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič, doc. Aleksander S. Ostan

asistent/-ka: Janez P. Grom, Kristjan Lavtižar

Kaj mi Tobačna tovarna predstavlja? Na območju Tobačne tovarne se med tednom od jutra do večera vsak dan izmenja veliko število ljudi. K temu najbolj pripomore sedež Sektorja za upravne notranje zadeve, ki se nahaja na Tobačni ulici. Zdi se mi, da je Tobačna tovarna v 21. stoletju postala sinonim za birokracijo. Poleg prostora, kjer se večina ljudi obrne samo zaradi urejanja takšnih in drugačnih dokumentov, se mi zdi, da Tobačna tovarna oddaja občutek zapuščenosti. Koncept, ki sem ga zasnovala za območje nekdanje Tobačne tovarne temelji na ideji, da bi bilo v bližini centra Ljubljane več stanovanj. Stanovanj v Ljubljani primanjkuje, cene najemnin pa so zelo visoke zato sem se odločila zasnovati stanovanjsko sosesko primerno za mlade pare, družine in starejše ljudi. S tem, ko bi se v Ljubljani povečalo število stanovanj bi se zmanjšala tudi potreba po vsakodnevni prometni mobilnosti. Volumne na območju sem razporedila na dva sklopa na S ob železnico in J, ki sega do Tržaške ceste. Sklopa med seboj ločuje dvosmerna cesta. Višine etaž volumnov v obeh sklopih se gibljejo med P+3 in P+5. Prostor dopolnjujejo tudi trije večji javni prostori z raznolikimi funkcijami, na ta način so zadovoljene tudi potrebe različnih starostnih skupin. 

#revitalizacija mestnih območij #urbane praznine #prenova industrijskih stavb in območij

icon-prev
icon-next