Stanovanje za gostujočega profesorja

Miljana Popara

Mentor: prof. Jurij Sadar, u.d.i.a.

Asistentka: Ana Kreč, m.i.a.

Demonstratorja: Urban Hribar in Miha Lorenčak

Osnovo za projekt predstavljata dva kvadra, v katera se po robu daljše stranice navidezno zajeda manjši kvader in ustvarja praznino v osnovnih volumnih. V odnosu dveh elementov je najbolj očitno zajedanje enega v drugega, med njima pa se posledično ustvari nova prostorska situacija.
Zlaganje in spreminjanje razmerij med kvadri nakaže pot skozi praznine, kar postane tudi glavni prostorski atribut novo nastalega objekta, ki je namenjen sobi za gostujočega profesorja. Končna kompozicija predvideva postavitev treh med seboj povezanih volumnov, ki se primerno odzovejo na lokacijo tik pod vrhom Ljubljanskega gradu. Program predvideva sobo za gostujočega profesorja, postavljeno v najnižji in hkrati najbolj zaseben del objekta. Ločen galerijski prostor pa z najvišjo postavitvijo bolj direktno komunicira z javnostjo in potencialnimi obiskovalci. Tretji volumen povezuje zgornji – javni ter spodnji – zasebni prostor, z velikimi stopnicami.

#100 let Univerze v Ljubljani #univerza v mestu #bivanje

icon-prev
icon-next