Študentska baza Bežigrad

Tin Komadina, Filip Perušić

Mentor: prof. Jurij Sadar, u.d.i.a.

Asistentka: Ana Kreč, m.i.a.

Obstoječi družboslovni kampus za Bežigradom nima ne ustreznega programa, ne infrastrukture za druženje študentov, kot so servisi, restavracije, trgovine, šport… Ob tem mu primanjkuje tudi bolj sodobnih prostorov za študij, ki naj bi spodbujali manj hierarhične oblike dela ter ponudili široko paleto raznolikih prostorskih situacij, v katerih se lahko odvija učni proces. Ta se lahko odvija tudi zunaj učilnice oz. predavalnice.

Na obstoječi, za enkrat prazni lokaciji med Ekonomsko fakulteto (EF) ter Fakulteto za družbene vede (FDV) zato predlagava večnamenski objekt, ki bi postal osrednje vozlišče tega območja. Programi objekta bi bili namenjeni tako študentom kot tudi profesorjem UL in ostalim prebivalcem Bežigrada, s čimer bi se spodbujala lokalna skupnost. Parcelo sva razdelila na severni in južni del. Severni- bolj kompaktni, servisni del objekta ima tri podzemne etaže, ki se višinsko navezujejo na že obstoječe podzemne garaže v okolišu (garaža EF na vzhodu in FDV na zahodu). Južni- bolj razgiban del parcele je zamišljen kot park, ki skupaj z objektom tvori novo družabno vozlišče kampusa.

Ideja projekta je obdržati in do neke mere tudi prilagoditi obstoječe peš poti obiskovalcev novo projektiranemu objektu. Pritličje in prvo nadstropje vsebujeta javni program in sta dostopna vsem, drugo nadstropje pa je bolj zasebne narave. V pritličju nadaljujeva betonski raster konstrukcije garaže, ki deluje kot podstavek zgornjim jeklenim etažam. Zaobljene fasade in debele etažne plošče ustvarjajo zanimivo igro svetlobe, omogočajo namestitev visokih, dvoetažnih programov ter odpirajo stavbo proti jugu in parku. S steklenimi pregradnimi stenami sva pridobila dobro preglednost nad vsemi notranjimi programi objekta. Tako lahko obiskovalec kavarne počaka na trening ali pa samo opazuje športne aktivnosti v notranjosti objekta. Zeleni park je razdeljen na manjše programske otoke, ki ponujajo obiskovalcu, poleg adrenalinskih športov, tudi sprostitev in tišino v senci dreves.

#univerza v mestu #stavbe mešane rabe #rekreacijske površine

icon-prev
icon-next