Os(novna) izobraževanja

Nastja Kastigar

mentor: izr. prof. dr. Matej Blenkuš, u.d.i.a.,

asistent: Primož Žitnik, u.d.i.a.,

konzultanta: Ajdin Bajrović, u.d.i.a in Dominik Košak, m.i.a.

Na območju Frankovega naselja predstavlja kvartarni sektor šolski kompleks, vrtec in športni objekt. Zaradi pomanjkljive programske in tipološke infrastrukture dane tipologije nimajo ustrezne razširitve. Kljub večkratnim dozidavam in zagotavljanju kapacitet ni ustreznih rešitev glede prostorskih kvalitet. Pomen orientacije in lege, ustvarjanje ambientalnosti in zunanje okolice je pri trajnostni zasnovi ključno za celoten izobraževalni kompleks. Kolažiranje in ustvarjanje medprostorov omogoča novo komunikacijsko os med, pred, za in v objektih. Zunanje površine med objekti ponujajo nov program in namembnost kot so površine združevanja in povezovanja ali individualna uporaba. Vzdržljivost se odraža preko izčiščene forme obstoječe zasnove z betonsko skeletno stebrno konstrukcijo, ki predstavlja osnovno konstrukcijsko mrežo izobraževalnega kompleksa. Premoščanje večjih razponov zagotavljajo betonske brane, ki ustrezajo kot svetlobniki. Primarni delež energije predstavlja izkoriščanje sončne svetlobe v vlogi fasade in notranjih atrijev. Pregrevanje se rešuje z zeleno fasado, ki se pojavi v treh oblikah uporabe – kot notranje senčilo ali kot zunanje senčilo ali kot dodaten sloj poleg mreže. Krožno gospodarstvo se odraža skozi socialni vidik preko neposredne osrednje horizontalne osi predvsem v parterju. Vsi trije principi kompozicije oziroma zlaganja volumnov imajo osrednji javni prostor, ki je glavno stičišče vseh programov znotraj tipologije in stičišče med različnimi programi drugih tipologij.

#stavbe za vzgojo in izobraževanje #javni prostor #rekreacijske površine

icon-prev
icon-next