Mesto znotraj mesta

Žan Ložar

mentor/-ica: izr. Prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič, doc. Aleksander S. Ostan

asistent/-ka: Janez P. Grom, Kristjan Lavtižar

Tobačna, kot moderna zelena soseska na robu centra Ljubljane, združuje po programu stanovanjski del in poslovno ter storitveni del. Poslovnim in storitvam namenjeni prostori se nahajajo v pritličjih objektov ob Tržaški cesti in v nižjih nadstropjih treh stolpnic (postavljene ob Bleiweisovo cesto, na V delu lokacije). Najvišja je prva stolpnica, ki označuje dominantno vlogo križišča. Vse imajo zeleno fasado po modelu Bosco Verticale v Milanu (arh. Stefano Boeri). Kompozicija v soseski predstavlja sestav prepleta obstoječe mrežne kompozicije z novo poševno linijo, ki jo postavijo v prostorov prav te tri stolpnice. Med prvo in drugo stolpnico je večji javni prostor – trg, tlakovan namenjen druženju, manjšim prireditvam, sejmom,… V sredini soseske je večji javni prostor nekoliko bolj intimen, namenjen predvsem prebivalcem soseske: obdan z bloki, na sredini je manjše jezero, sprehajalne poti, majhno igrišče,… vse skupaj pa je obdano z zelenjem. Na SZ strani soseske pa je večje igrišče in fitnes na prostem namenjen tudi okoliškim prebivalcem.

#revitalizacija mestnih območij #urbane praznine #prenova industrijskih stavb in območij

icon-prev
icon-next