Strojnica

Aljaž Gradišar in Nina Pravst

Mentor: prof. Jurij Sadar, u.d.i.a.

Asistentka: Ana Kreč, m.i.a.

Objekt se nahaja ob Aškerčevi cesti v Ljubljani, v samem centru mesta in je trenutno v uporabi Fakultete za strojništvo. Zaradi potrebe po večjih in sodobnejših prostorih fakultete je bil leta 2019 razpisan natečaj za novo poslopje in Strojna fakulteta se bo tako v prihodnjih letih preselila na območje biotehničnih znanosti na Brdu, s čimer bo Univerza pridobila možnost preureditve in ponovne uporabe njenih starih prostorov ob Aškerčevi cesti.

Projekt raziskuje možnosti ponovne uporabe prostorov fakultete, ki jih preko pestrega programa nameni v uporabo tako za študentske dejavnosti, kot tudi za zunanje obiskovalce, s čimer ustvari nov center druženja in zbiranja na »Aškerčevi ploščadi«, ki ga z aktivnostmi, ki niso nujno vezane na študijski koledar, ohranja živahno skozi celo leto. Programska shema v ospredje postavlja študijske in delovne prostore, prilagojene novim načinom dela in učenja, ki jih je v tujini vse več, v Ljubljani pa še vedno premalo, torej pisarne za najem, fab-lab delavnice ter kreativne studie. Obstoječa zasnova stavbe ustvarja raznolike in atraktivne prostore, v katere je, smiselno glede na njihov značaj, razporejen program. Ta poleg različnih prostorov za delo vključuje tudi za mlade atraktiven spremljevalni program, kot na primer pokriti food court, kavarno, odprti prostor za prireditve, sejem ročnih izdelkov in manjšo kino dvorano.

Prenova objekta se je začela s preučevanjem obstoječih prostorov fakultete ter prepoznavanjem kvalitetnih ambientov, ki so primerni za umestitev novega programa. V skladu s tem se je objekt najprej »očistil« vsega odvečnega in odprl navzven. Ohrani se tripartitna zasnova stavbe, tako po višini kot tudi po tlorisu od severa proti jugu. Spodnje etaže se odprejo in povežejo z okoliškim prostorom ter povabijo sprehajalce k vstopu. V južnem osrednjem delu objekta z nižjimi etažnimi višinami se ohranijo bolj zasebni in odmaknjeni ambienti, primerni za delo, mir in koncentracijo. S pomočjo konstrukcijskih jeder so ti prostori ločeni od prostornejšega dela na severni strani, ki se namenijo večjemu številu obiskovalcev ter bolj dinamičnemu programu. Najvišji, razširjeni del objekta s svojo višino sega nad okoliške objekte, s čimer omogoči neoviran pogled na vse strani Ljubljane. Z odpiranjem obstoječih prostorov in fasade se poudari ponujeni razgled, prilagodi pa se mu tudi program objekta, ki omogoča, da se zaustavimo in v pogledu uživamo.

#fakultete in akademije #ponovna uporaba #sodelo

icon-prev
icon-next