Ruralna zadruga

Klemen Krevs, Meta Marc

mentor/-ica: izr. prof. Vasa Perović MA BiA
asistent/-ka: Anja Vidic u.d.i.a., konzultant: Jure Grohar u.d.i.a.

Goričko je pokrajina z največjim odstotkom kmetijskih površin v Sloveniji. V občini Grad je 5400 samooskrbnih kmetij, ki se zaradi nedonosnosti komaj preživljajo. Pojavlja se velik problem revščine in brezposelnosti, kar se odraža v selitvi prebivalstva v druga urbana središča.
S prenovo obstoječe stavbe želiva omogočiti kmetom združevanje, izobraževanje in turistično priložnost na enem mestu, kar bi pripomoglo k zmanjšanju revščine, brezposelnosti in odseljevanja v širšem prostoru.
Program tako zajema ruralno kmetijsko zadrugo in socialna samooskrbna stanovanja. Zadružni del kmetom omogoča združevanje, trženje in prodajo kmetijskih izdelkov. Kmete izobražujejo o novih načini pridelovanja in predelovanja izdelkov, jih oskrbujejo s kmetijskim materialom, za analize pridelkov in razvoj izdelkov je na voljo laboratorij. Turistični del zajema kavarno s prodajalno lokalnih izdelkov, izobraževalni del in velik degustacijski prostor. Stanovanja so namenjena socialno najbolj ogroženim. Zasnovana so kot spalni del na severni strani in velik dnevni prostor na južni strani, ki se razširi v skupni gank. Vsakemu stanovanju pripada rastlinjak in zunanji vrt za samooskrbo. Pristava kot zadruga z dodatkom socialnih stanovanj postane nov skupni kmetijski prostor regijskega pomena, za najrevnejše pa tudi streha nad glavo.

#kmetijska zadruga #bivanje na podeželju #prenova vasi #kmetij in hiš

icon-prev
icon-next