Fakulteta za kineziologijo Poljud Split

Nana Kamenšek

Mentor: prof. Tadej Glažar

Asistent: asist. Jure Henigsman

Fakulteta za kineziologijo se nahaja na južnem delu hibridnega kompleksa, ki sestoji iz kineziološkega inštituta in rehabilitacijskega centra. Je v neposredni bližini stadiona Poljud. Na tem delu bi se odvijalo izobraževanje na področju kineziologije, se povezovalo s kineziološkim inštitutom, kjer bi se študentje sočasno s študijem spoprijeli tudi s prakso. Prav tako bi jim bil omogočen vpogled v delo na centru za rehabilitacijo. Bistvo našega projekta je povezovanje med sabo kot tudi povezovanje z naravo in športom. Objekt sestoji iz krožne konstrukcije, na sredini se izvede atrij, ki je namenjen za zunanje igrišče fakultete in tekaško stezo okoli njega. Sestavljen je iz dveh krožnih poti, zunanje in notranje, ki sta venomer povezani med seboj in lahko dostopni. Na vzhodnem vkopanem delu se nahajajo športne dvorane in predavalnici, ki se razprostirajo preko dveh etaž. Zahodni del pa je namenjen administrativnemu delu, knjižnici in kabinetom. Vsi prostori so obojestransko dostopni, transparentni in se odpirajo s pogledi na atrij ali na morje.

#gradnja z lesom #stavbe za strokovno izobraževanje #rekreacijske površine

icon-prev
icon-next