SM-TA

Zgostitev vasi skozi sobivanje

Matija Cvikl

mentor: doc. Rok Žnidaršič

asistentka: asist. Katarina Čakš

demonstratorja: Adam Breznik in Anja Jezernik Knaus

Z zgoščevanjem gradnje v vasi projekt odgovarja na njene povečane bivalne potrebe zaradi postopnega preoblikovanja in razvoja vasi Solčava in njene okolice. Združuje arhitekturno artikulacijo prostora ob vstopu v vas z aktualnimi idejami o sobivanju.

Pri snovanju sodobnega bivanja v Alpah me je vodilo načelo spoštljivega odnosa do narave in že obstoječih vezi med hišami. Ker oblika stavbe sledi njeni sodobnejši programski shemi sem navezavo na visokogorski ambient dosegal z izbiro lesenih in kamnitih gradiv ter navezavo na oblikovno tradicijo kozolca.

Objekt se iz cestne linije umakne proti hribu. Dopušča svobodo sosednjim hišam in s svojo pojavnostjo subtilno, a že od daleč naznanja začetek vasi. K projektu nisem želel pristopiti zgolj oblikovno, temveč o njem premišljevati tako, da območju dodaja kvaliteto in združuje zgodovinsko svobodni z novodobnim alpskim duhom. Višinsko se volumen prilagaja obliki terena in tako omogoča tudi neposredne dostope v zunanjost iz različnih nadstropij. Minimalne bivalne enote, namenjene družinam, parom in posameznikom povezuje osrednja skupna infrastruktura, ki zajema veliko skupno kuhinjo, dnevni prostor z veliko jedilno mizo, ki se odpirata na skupno teraso z manjšim bazenom, učni prostor za otroke in wellness s savno in fitnesom, ki je prav tako na voljo vsem stanovalcem. Zasnova omogoča tako individualizirano kot bolj kolektivno obliko bivanja, ki v območje Solčave vnaša nove bivanjske vzorce in strukture prebivalcev.

Povezava do analize, ki je bila podlaga za izdelavo projekta: Kmetijstvo, gozdarstvo in gospodarske priložnosti v Alpah – misleča roka

#bivanje na podeželju #sobivanje #vas, trg

icon-prev
icon-next