Kulturna rekreacija

Tina Deković

mentor: izr. prof. dr. Matej Blenkuš, u.d.i.a.,

asistent: Primož Žitnik, u.d.i.a.,

konzultanta: Ajdin Bajrović, u.d.i.a in Dominik Košak, m.i.a.

Ob opazovanju trenutnega stanja obravnavane lokacije sem ugotovila, da je glavna težava konflikt v merilu zazidave med industrijsko cono in stanovanjskim naseljem.
S svojo intervencijo sem skušala preko sledečih trajnostnih tehnik na novo vzpostaviti razmerja in ključne ambiente:

VZDRŽLJIVOST – Ustvarjena skozi dinamično javno komunikacijsko pot, katera poteka skozi stavbe in jih povezuje v vzdolžni in prečni smeri znotraj kompleksa ter tvori neločljivo celoto krajine in objekta. Komunikacijska pot povezuje programe na več nivojih: med ovojem in grajenim tkivom, prek odprtih in napol odprtih plasti grajenega tkiva do popolnoma zaprtih – intimnih prostorov.
KROŽNO GOSPODARSTVO – Programski je bil cilj ustvariti module potrošnje in proizvodnje v vse tri enote tega kompleksa.
PRIMARNI DELEŽ ENERGIJE – Z implementacijo zelenega atrija, zunanjih senčil ter rotacijskih odprtin steklenih sten za naravno prezračevanje lahko reguliramo temperaturo in dovod svežega zraka.

V prostorskem smislu kompleks predstavljajo tri enote organskih oblik, katerih nadstropja so formirana z rotacijskimi zamiki v odnosu do ovoja, ki se zlije s celotno strukturo. Enote so grajene kot plasti, ki so razdeljene na notranje intimne prostore, pol odprte atrijske prostore in medprostore med membrano in notranjim tkivom.
Programsko je kompleks razdeljen na kulturni del s kongresno dvorano, prostore za razstave umetniških del prilagojenimi novim medijem in enoto za sprostitev in rekreacijo z wellnessom, bazeni in telovadnico v zgornjem nadstropju.

#stavbe za kulturo in prireditve #stavbe za šport #rekreacijo in sprostitev #javni prostor

icon-prev
icon-next