Sinergije ob Bršljinskem potoku

Katarina Fortun, Iva Panjan, Matevž Šega

Mentor: doc. dr. Tomaž Slak, konzultantka: Lana Strle

Lep naravni obrečni pas ob reki Krki s pogledom na park Portoval, ki se preko Župančičevega sprehajališča navezuje na center Novega mesta, ponuja dobro podlago za kvalitetno stanovanjsko zazidavo. Lokacija je obkrožena z železnico in industrijskimi objekti ter brez primernega dostopa do glavne ceste. V želji po povezavi z obstoječo stanovanjsko zazidavo na široko odpremo strugo potoka in ob njej pod novonastalim železniškim mostom ustvarimo novo direktno povezavo na stari Bršljin. Z delitvijo programa – v starem Bršljinu se vzpostavi živilska trgovina in avtobusno postajališče, nova zazidava prispeva zelene površine, vrtec in kulturni dom s športnim in gostinskim programom –  nova soseska živi v sinergiji s staro in ji obenem daje visoko dodano vrednost. Pešpot, ki se vzpostavi ob odprtem potoku, poveže Bršljin z obrečnim pasom, višinske razlike terena pa novim stanovanjem omogočajo večjo zasebnost.

Soseska je od železnice in industrije ločena s širokim pasom drevoreda, dovozne ceste in parkirišča. Od te linije navznoter se ustvari prostor brez avtomobila, ki zavzema skoraj celotno površino lokacije, ki tako deluje kot veliko območje za pešce, igro in druženje.

V stolpnici in blokih se nahaja 200 stanovanj za približno 600 prebivalcev.

#trajnostna urbana regeneracija #revitalizacija mestnih območij #urbanistični modeli stanovanjske zazidave

icon-prev
icon-next