Pot med Gorjanci in Krko

Manca Brinar, Ajda Pršina

 

doc. mag. Polona Filipič, MArch Bi
doc. Primož Hočevar
asist. Sinan Mihelčič

Potok Kobila je danes prezrt potencial v središču Šentjerneja. Ureditev zasleduje cilj urediti dostope in povezavo iz središča do zalednja kraja, z dodajanjem izobraževalnih vsebin vzdolž poti v naravni okolici potoka, za namen vsakodnevnih peš sprehodov in rekreacije. Projekt obsega celostno urejanje potoka, ki izvira v Gorjancih in se izliva v reko Krko. Prisotnost kakovostnih območji naravne krajine projekt izpostavlja kot ključne prostorske vrednote, ki lahko prebivalcem omogočijo kvalitetno bivanje in preživljanje prostega časa.

Sprehajalna pot gosti različne dejavnosti in povezuje edinstvane ambiente kraja med seboj. Načrtovana pot gradi na povezovanju že obstoječih poti in prehodov, izkorišča vse naravne prednosti in jih aktivira. Potok postane, z manjšimi dopolnitvami in ureditvami ter z minimalno finančno investicijo, nova prostorska kvaliteta kraja.

Izvirna je tudi dodana pravljična vsebina na vstopnih točkah vzdolž potoka, ki dogradi identiteto kraja. Pripoveduje jo sedem lesenih skulptur in vsaka zrcali svojo bajko o Gorjancih. Na umeščenih informacijskih tablah se na sprehodu spoznavajo avtohtone rastline, poljščine in drevesa, regulacija potoka ter zgodovina Šentjerneja, o kateri pričajo ohranjene stavbe ob poti (stara elektrarna na vodni pogon, mlin, žaga, perišča).

icon-prev
icon-next