Značilnosti območja danes

Jana Sedlačkova, Jakub Naništa, Anja Zabavnik, Michael Gingele, Ioana Ruxandra Popescu

mentor/-ica: izr. prof. dr. Sonja Ifko

KVALITETE V PROSTORU

a) lokacija v mestu
– bližina mestnega središča
– povezava dveh četrti (Šiška-Bežigrad/Celovška-Dunajska)
– sredi drobne gradnje – možnost večjih programov

b) odprte površine
– prazni prostori na relativno gosto poseljenem območju
– nizka zazidava/pogledi v vse smeri
– zelenje/možnost večjih javnih zelenih površin

c) zgodovinsko ozadje
– unikaten industrijski karakter (območja + zbirke)
– muzejska dejavnost
– povezava novogradenj in stavbne dediščine

SLABOSTI V PROSTORU

slaba povezanost:

a) z mestom
– slabe povezave z javnim prevozom in za pešce
(možnost vlaka iz glavne železniške postaje?)

b) z bližnjo okolico
– problem tirov kot ločnice (Šiška – Bežigrad)

c) med stavbami
– neorientiranost v prostoru, nedefinirana dostopnost
– neizkoriščenost odprtih površin
– splošna nevarnost aktivnih ind. dejavnosti na območju
+ nevarnost zaradi dotrajanosti stavb

#trajnostna urbana regeneracija, #revitalizacija mestnih območij  #industrijska dediščina #prenova industrijskih stavb in območij

icon-prev
icon-next