Strešine

Načrtaj skupine/gruče podolgovatih pravokotnikov različnih velikosti, ki se med seboj stikajo z daljšimi stranicami. Prva skupina leži pod kotom 45° glede na ravnino Π, druge gruče ležijo pod različnimi poljubnimi koti. Na tej osnovi načrtaj pravokotne prizme poljubnih višin. Prizme na koncu prekrij z eno ali dvokapno streho. Nalogo izdelaj s pomočjo bežišč poševnih premic.

icon-prev
icon-next