Identiteta kraja

trajnostna tehnika

skupina študentov:
Lara Boštjančič
Damir Hutinović

Noemi Milanović
Neža Rečnik

Trajnostni razvoj urbanih območij spodbuja razvoj lokalne identitete in lokalnih posebnosti, ki ima poleg okoljskih tudi pozitivne družbene učinke: spodbuja skupnostno identiteto, povezuje vse družbene skupine in na splošno dviguje kakovost življenja v kraju. Na primeru vasi Stožice v Ljubljani smo pod plastjo stihijske urbanizacije odkrili kvalitetne strukture in prostore v katerih smo prepoznali nove (stare) generatorje identitete.

icon-prev
icon-next