Mesto v malem

Gabrijela Kačinari

mentorica: izr. prof. mag. Anja Planišček
asistentka: asist. Mina Hiršman
demonstratorka: Eva Ivačič abs.arh.

Bivanjska problematika študentov Univerze na Primorskem je aktualna že mnogo let. Koper je turistično mesto in študentje imajo velike težave pri iskanju ustrezne nastanitve, zato sem v projektu reševala problematiko študentskega bivanja v Kopru. Prostor sem našla v zapuščenem Servitskem samostanu in glede na lokacijo in pomen stavbe sem študentskim programom dodala še javne in ustvarila ”mesto v malem”, za študente in meščane.

Servitski samostan iz 14. stoletja s sledovi beneške gotike in baroka se nahaja v središču mesta. Lokacija omogoča hiter dostop do vseh fakultet in ostalih storitev. Samostan sestavljata dve dvorišči, okoli katerih so krila z danes propadajočimi prostori. Gre za kulturni spomenik, ki je le delno zaščiten: ohranja se stari del objekta, ki ima ob dvorišču značilen križni hodnik.

Njegova prenova v študentsko središče obsega prenovo najstarejšega, zaščitenega dela samostana, porušitev dotrajanih kril ob drugem dvorišču ter njihovo nadomestitev z novo stavbno strukturo. Slednja zaključi obod drugega samostanskega dvorišča in s severnim krilom obrobi dvorišče ob Kettejevi ulici.

V stari del samostana so v prvem nadstropju umeščene individualne študentske celice, ki obujajo samostanski način bivanja. Dopolnjujejo jih stanovanja za mlade družine. V pritličju so restavracija, predavalnica, študentski klub, v zaščiteni baročni dvorani v nadstropju pa študijski prostor.

V novem delu so v pritličju športni prostor, bar in kolesarska delavnica, v prvem nadstropju pa študentske sobe za dve osebi, čajne kuhinje in študentska apartmaja za štiri študente.

#mesto in zelene površine #revitalizacija mestnih območij #stanovanja za mlade

icon-prev
icon-next