Il vicinato di Livana

Mara Vogrinec, Nastja Utroša, Neli Zajc, Nina Povše, Sara Dauti Ramadani, Tjaša Bregar

mentor/-ica: izr. prof. Dr. Alenka Fikfak

asistent/-ka: Janez P. Grom, Kristijan Lavtižar

Ime za sosesko Livana oz. Il vicinato di Livana izhaja iz skovanke besede Livade, ki je ime kraja v katerem se soseska nahaja, ter besede parenzana, ki je ime za urejeno kolesarsko pot, ki se vije ob severnem delu soseske.
Sosesko tvori 25 stanovanjskih objektov, katerih tipologija je modularna in prilagodljiva, na način, da skrbno ustreza vsakemu delu slojevitosti razgibanega terena. V osrednjem delu razširitve cestne zanke, se trg razlije v zgornji in spodnji park, ki kot rdeča nit zasnove s svojo rekreativno in športno opremo, predstavlja atrakcijo različnim uporabnikom. Vzhodni del soseske je v celoti namenjen javnemu programu. Pod javnim kompleksom je organizirana garažna hiša, ki spodbuja tako prebivalce, kot obiskovalce soseske, da se skozi sosesko prehajajo peš in s kolesi ali pa uporabljajo organiziran prevoz po principu kavalirja. V zahodni del javne ureditve spada velika terasna parkovna ureditev z vrtički, katere lahko urejajo in uporabljajo ne samo prebivalci soseske, temveč tudi ostali Izolčani.

#stanovanjska gradnja #urbanistični modeli stanovanjske zazidave #medgeneracijsko bivanje

icon-prev
icon-next